klachtenregeling

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Voor alle partijen is het het meest prettig als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Kom je er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan na deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Dus heb je een klacht over een behandeling of over je behandelaar en lukt het niet die samen met de behandelaar op te lossen, dan kan je contact opnemen met het secretariaat van de van vereniging waarbij je behandelaar is aangesloten. Voor praktijk Equilibre is dat in geval van psychosociale therapie de LVPW, en voor orthomoleculaire therapie de MBOG. Het secretariaat kan je gegevens doorgeven aan de klachtenfunctionaris om contact met je op te nemen. De klachtenfunctionaris kan je helpen je klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je je verhaal kan vertellen en ziet je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met jou een afspraak over de vervolgstappen

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk je geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt je klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Hieraan zijn kosten verbonden.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris je naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij je behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

 Praktijk equilibre werkt vanuit het principe dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

CORONA NIEUWS UPDATE

Update december 2021: De praktijk is geopend voor face to face contact. Ook is het mogelijk om te videobellen, dit kan ...

Lees meer

CORONA NIEUWS

UPDATE 7 mei 2020 Voor jou en mij gelden de actuele maatregelen zoals verstrekt door het RIVM. De hygiene voorschriften word...

Lees meer
Meer nieuws
Mevr. T. Bakker, 66 jaar

"Toen ik aan kwam voelde ik me meteen op m'n gemak, er straalde een enorme rust van Petra uit"

Mevr. T. Bakker, 66 jaar
Mevr.  J. 24 jaar

"Door het vertrouwen dat Petra mij gegeven heeft ben ik ervan overtuigd dat ik helemaal van mijn eetstoornis af zal komen"

Mevr. J. 24 jaar
Mevr. A. 36 jaar

"Feit is wel dat ik het gevoel heb dat ik goed ben zoals ik ben: Ik mag er zijn!"

Mevr. A. 36 jaar
Mevr. E. 18 jaar

"Praktijk Equilibre is een plek waar ik mezelf mag zijn en ik me vertrouwd voel"

Mevr. E. 18 jaar
Mevr. D. 22 jaar

"Een reis van vele honderden kilometers begint op de punt van iemands voet."

Mevr. D. 22 jaar
Mevr. K. 30 jaar

"Petra heeft mij enorm geholpen, zo dat ik alles nu redelijk een plek hebben kunnen geven"

Mevr. K. 30 jaar
Mevr. R. 23 jaar

"Ik heb tijdens de therapie een andere, eigen kijk op dingen ontwikkeld, waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk"

Mevr. R. 23 jaar
Mevr. Y. 46 jaar

"Ik heb met de therapie meer inzicht gekregen en kan mijzelf beter sturen"

Mevr. Y. 46 jaar
Mevr. M. 34 jaar

"Petra had me door had op momenten dat ik mezelf niet doorhad, daardoor ging ik zelf ook dingen herkennen."

Mevr. M. 34 jaar
Mevr. M. 46 jaar

"Ik ben blij dat ik deze weg bewandeld heb. Ik wil je ook hartelijk danken!"

Mevr. M. 46 jaar