EMDR therapie

Wanneer EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende en/of angstwekkende ervaring, te kampen hebben met angsten en fobieën en/of mensen die belemmerd worden door in het verleden gevormde negatieve kernopvattingen over zichzelf.

Een aantal voorbeelden waarbij EMDR goed toepasbaar is:

 • Verkeersongeval
 • Geweldsmisdrijf
 • Negatieve kernopvattingen als:
  • Ik ben waardeloos
  • Ik ben lelijk
  • Ik ben stom
  • Ik ben schuldig
  • etc.
 • Faalangst
 • Vliegangst
 • Smetvrees
 • Angst voor de tandarts
 • Angst voor autorijden
 • Hoogtevrees
 • Straatvrees
 • Angst voor kleine ruimten
 • Angst voor controleverlies
 • Slik- of braakangst
 • Depressie na verlieservaring
 • Angst voor bepaalde dieren of activiteiten

etc.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet bij iedereen lukt het deze ervaringen op eigen kracht te verwerken en ontstaan er psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Hoe werkt EMDR?

Door stresshormonen die aangemaakt worden tijdens een nare gebeurtenis kan er een blokkade ontstaan in de hersenen tussen het korte en het lange termijn geheugen. Hierdoor is het brein niet in staat de nare herinneringen op een gezonde manier te verwerken en er betekenis aan te ontlenen. De herinnering blijft in het korte termijn geheugen "hangen". Onterecht blijf je hierdoor geloven dat er bijv. nog steeds gevaar dreigt of dat je blijvend schuldig, machteloos of waardeloos bent. Hierdoor ontstaan psychische klachten.

Tijdens de REM-slaap vindt normaal gesproken deze hogere informatieverwerking plaats. De blokkade in het brein werkt dit proces echter tegen. Door middel van het aanbieden van visuele stimulatie (volgen van een hand die de therapeut heen en weer beweegt op 30 cm afstand van het gezicht van de cliënt), of de zg. auditieve "klikjes" tijdens de therapie wordt de REM-slaap als het ware nagebootst en gaat het brein aan de slag met de niet verwerkte informatie.

Tijdens de EMDR-procedure komt zo doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

Langzamerhand zal de herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Hiermee verdwijnen ook de psychische klachten die men nu ondervindt en gerelateerd zijn geweest aan de schokkende ervaring.

De therapeut bekijkt samen met de cliënt in welke oude of toekomstige situaties heftige gevoelens optreden. Vervolgens worden de hiervoor verantwoordelijke negatieve gedachten opgespoord en de positieve gedachten geformuleerd die men er graag voor in de plaats zou willen hebben.

Door de stimulatie van het brein (meestal met de "klikjes" die je te horen krijgt via een koptelefoon) wordt de opgeslagen informatie die ten grondslag ligt aan de heftige gevoelens verwerkt. Door "installatie" van de positieve gedachten - met diezelfde "klikjes" - ben je in staat met duidelijk meer rust terug te denken aan wat gebeurd is en vooruit te kijken naar iets (moeilijks) wat komen gaat.

Waarom EMDR?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cliënten snel en goed op EMDR reageren. Mensen die na een eenmalige traumatische gebeurtenis deze therapie ondergaan zijn vaak al na enkele sessies in staat om de dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Dit geldt tevens voor mensen met fobische klachten.

Waar behandelaars vroeger een groot aantal gesprekken nodig hadden zijn nu vaak niet meer dan zo'n 5 sessies nodig om het gewenste resultaat te bereiken. De therapie werkt dus snel en effectief.

Een voordeel van EMDR is, dat het niet nodig is om tot in detail over de schokkende ervaring te praten. Dat maakt de behandeling  duidelijk minder zwaar.

EMDR kan toegepast worden bij zowel volwassenen als bij kinderen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over EMDR of vragen of EMDR zou kunnen helpen bij jouw specifieke klachten, neem dan gerust contact met mij op.

  Folder EMDR 1
  Folder EMDR 2
  EMDR bij Chronische Pijn

 Praktijk equilibre werkt vanuit het principe dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

CORONA NIEUWS UPDATE

Update december 2021: De praktijk is geopend voor face to face contact. Ook is het mogelijk om te videobellen, dit kan ...

Lees meer

CORONA NIEUWS

UPDATE 7 mei 2020 Voor jou en mij gelden de actuele maatregelen zoals verstrekt door het RIVM. De hygiene voorschriften word...

Lees meer
Meer nieuws
Mevr. T. Bakker, 66 jaar

"Toen ik aan kwam voelde ik me meteen op m'n gemak, er straalde een enorme rust van Petra uit"

Mevr. T. Bakker, 66 jaar
Mevr. J. 24 jaar

"Door het vertrouwen dat Petra mij gegeven heeft ben ik ervan overtuigd dat ik helemaal van mijn eetstoornis af zal komen"

Mevr. J. 24 jaar
Mevr. A. 36 jaar

"Feit is wel dat ik het gevoel heb dat ik goed ben zoals ik ben: Ik mag er zijn!"

Mevr. A. 36 jaar
Mevr. E. 18 jaar

"Praktijk Equilibre is een plek waar ik mezelf mag zijn en ik me vertrouwd voel"

Mevr. E. 18 jaar
Mevr. D. 22 jaar

"Een reis van vele honderden kilometers begint op de punt van iemands voet."

Mevr. D. 22 jaar
Mevr. K. 30 jaar

"Petra heeft mij enorm geholpen, zo dat ik alles nu redelijk een plek hebben kunnen geven"

Mevr. K. 30 jaar
Mevr. R. 23 jaar

"Ik heb tijdens de therapie een andere, eigen kijk op dingen ontwikkeld, waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk"

Mevr. R. 23 jaar
Mevr. Y. 46 jaar

"Ik heb met de therapie meer inzicht gekregen en kan mijzelf beter sturen"

Mevr. Y. 46 jaar
Mevr. M. 34 jaar

"Petra had me door had op momenten dat ik mezelf niet doorhad, daardoor ging ik zelf ook dingen herkennen."

Mevr. M. 34 jaar
Mevr. M. 46 jaar

"Ik ben blij dat ik deze weg bewandeld heb. Ik wil je ook hartelijk danken!"

Mevr. M. 46 jaar