ACT Acceptance and Commitment Therapy

Wanneer ACT therapie?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. 

Het kan o.a. ingezet worden bij iedereen die:

 • op een prettigere manier in het leven wil staan, die verlangt naar een vrolijkere en speelsere levenshouding,
 • op een meer flexibele manier met zichzelf, zijn gedachten, zijn emoties en zijn gedrag wil omgaan,
 • minder last wil hebben van piekeren en van blijven hangen in situaties uit het verleden of opzien tegen zaken in de toekomst,
 • last heeft van een sterke innerlijke criticus, die de lat hoog legt en veel dingen moet van zichzelf,
 • negatieve kernopvattingen heeft over zichzelf en zou willen leren meer compassie voor zichzelf te hebben,
 • zich onrustig of gespannen voelt, zonder altijd de vinger te kunnen leggen op de oorzaak of niet goed weet hoe met deze innerlijke onrust om te gaan,
 • de neiging heeft zichzelf weg te cijferen en neigt zijn leven te veel in te richten naar de behoeften van anderen (soms omdat ze niet goed weten wat hun eigen behoeften zijn),
 • is vastgelopen in zijn  leven, of de grip op zijn leven verloren is en niet goed weet hoe nu verder.

Hoe werkt ACT?

ACT is een vorm van gedragstherapie die er vanuit gaat dat alleen praten over je problemen vaak onvoldoende helpt. ACT is een ervaringsgerichte therapie waarbij de nadruk ligt op het doen van inzicht gevende oefeningen en het werken met metaforen. Binnen de therapie maar ook daar buiten zal je zelf actief aan de slag gaan.

De behandeling richt zich op zes kernprocessen:

 • Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden en te leren stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken.
 • Cognitieve Defusie: Het leren scheiden van cognities (gedachten, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het advies dat je brein je geeft op te volgen of niet.
 • Zelf als context: Het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent.
 • Hier en nu: De vaardigheid om oordeelsvrij in het hier en nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden.
 • Verhelderen van Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven, zoals gezondheid, vriendschap, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, spiritualiteit etc.
 • Toegewijd Handelen: De bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waarmee je jezelf verbonden hebt.

 

ACT gaat ervan uit dat alle kernprocessen met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Door het goed leren toepassen van deze zes processen in je leven kan je komen tot het ultieme doel van ACT: het bereiken van een grotere psychologische flexibiliteit.

Naast een uitgebreid intakegesprek wordt er gewerkt met een online vragenlijst (de zgn. Flexibiliteits Index Test, FIT-60) om vast te stellen hoe “psychologisch flexibel” je bent en op welke kernprocessen er leerdoelen geformuleerd kunnen worden.

Waarom ACT? 

ACT is eind 20e eeuw ontwikkeld door de psycholoog Steven C. Hayes. Bij ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken waar ze direct invloed op hebben zoals hun gedrag en niet zozeer op zaken waar ze geen controle over hebben, zoals terugkerende ongewenste gevoelens en gedachten. Het accepteren van zaken waar men geen invloed op heeft, zonder erin te berusten, is de kern van ACT.

Uitgangspunt is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven.

Het belangrijkste verschil met reguliere gedragstherapie is dat ACT zich niet richt op de verandering van de inhoud van gedachten, maar zich richt op verandering van de relatie die de cliënt heeft met zijn gedachten, dus de functie van gedachten.

De laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT effectief is bij diverse psychische en fysieke problemen zoals bij chronische pijn, angst en fobieën, depressie, psychotische stoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblemen, epilepsie  en verslaving.

Sinds maart 2011 is ACT is de Verenigde Staten officieel erkend als evidence-based.

Wil je weten hoe het met jouw emotionele flexibiliteit gesteld is? Door middel van een online in te vullen vragenlijst is het gemakkelijk in kaart te brengen op welk(e) vlak(ken) je je nog kunt ontwikkelen. Ik help je hier graag mee verder.


 

 Praktijk equilibre werkt vanuit het principe dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

CORONA NIEUWS UPDATE

Update december 2021: De praktijk is geopend voor face to face contact. Ook is het mogelijk om te videobellen, dit kan ...

Lees meer

CORONA NIEUWS

UPDATE 7 mei 2020 Voor jou en mij gelden de actuele maatregelen zoals verstrekt door het RIVM. De hygiene voorschriften word...

Lees meer
Meer nieuws
Mevr. T. Bakker, 66 jaar

"Toen ik aan kwam voelde ik me meteen op m'n gemak, er straalde een enorme rust van Petra uit"

Mevr. T. Bakker, 66 jaar
Mevr. J. 24 jaar

"Door het vertrouwen dat Petra mij gegeven heeft ben ik ervan overtuigd dat ik helemaal van mijn eetstoornis af zal komen"

Mevr. J. 24 jaar
Mevr. A. 36 jaar

"Feit is wel dat ik het gevoel heb dat ik goed ben zoals ik ben: Ik mag er zijn!"

Mevr. A. 36 jaar
Mevr. E. 18 jaar

"Praktijk Equilibre is een plek waar ik mezelf mag zijn en ik me vertrouwd voel"

Mevr. E. 18 jaar
Mevr. D. 22 jaar

"Een reis van vele honderden kilometers begint op de punt van iemands voet."

Mevr. D. 22 jaar
Mevr. K. 30 jaar

"Petra heeft mij enorm geholpen, zo dat ik alles nu redelijk een plek hebben kunnen geven"

Mevr. K. 30 jaar
Mevr. R. 23 jaar

"Ik heb tijdens de therapie een andere, eigen kijk op dingen ontwikkeld, waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk"

Mevr. R. 23 jaar
Mevr. Y. 46 jaar

"Ik heb met de therapie meer inzicht gekregen en kan mijzelf beter sturen"

Mevr. Y. 46 jaar
Mevr. M. 34 jaar

"Petra had me door had op momenten dat ik mezelf niet doorhad, daardoor ging ik zelf ook dingen herkennen."

Mevr. M. 34 jaar
Mevr. M. 46 jaar

"Ik ben blij dat ik deze weg bewandeld heb. Ik wil je ook hartelijk danken!"

Mevr. M. 46 jaar