Psychosociale therapie bij eetproblemen

Door mijn eigen ervaring heb ik me gespecialiseerd in eetproblematiek. In mijn werkwijze ga ik ervan uit dat nagenoeg elk eetprobleem een uiting is van een onderliggend probleem en dat een dieet zinloos is wanneer dit onderliggende probleem niet wordt opgelost.

De behandeling richt zich dan naast de omgang met eten en gewicht ook op verbetering van het zelf- en lichaamsbeeld, op het vergroten van inzicht in de eetproblematiek en het verwerken van eventuele trauma's (bijv. een pestverleden of misbruiksituatie). Voor het verwerken van trauma’s en ter verbetering van het zelfbeeld wordt gewerkt met EMDR Therapie.

   folder eetproblematiek
   folder eetproblematiek

Ervaringsdeskundig therapeut: minder schaamte

Voor veel mensen is het moeilijk om hun problemen, en zeker hun eetproblemen, met mensen in hun eigen omgeving te bespreken. Het komt erg vaak voor dat door schaamtegevoelens mensen jarenlang hun (eet)problemen voor hun naasten verborgen houden.  Ook komt het vaak voor dat mensen in je eigen omgeving zich geen raad weten met bepaalde problemen. Mensen met eetproblemen kunnen zich hierdoor dus erg eenzaam en onbegrepen voelen. Ook mensen die in hun naaste omgeving een kind of een partner hebben met een eetstoornis kunnen hier vaak moeilijk mee omgaan. Zij voelen zich vaak machteloos en te kort schieten als ouder of partner.  Een ervaringsdeskundig therapeut wordt over het algemeen als erg helpend ervaren.

 Praktijk equilibre werkt vanuit het principe dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

CORONA NIEUWS UPDATE

Update december 2021: De praktijk is geopend voor face to face contact. Ook is het mogelijk om te videobellen, dit kan ...

Lees meer

CORONA NIEUWS

UPDATE 7 mei 2020 Voor jou en mij gelden de actuele maatregelen zoals verstrekt door het RIVM. De hygiene voorschriften word...

Lees meer
Meer nieuws
Mevr. T. Bakker, 66 jaar

"Toen ik aan kwam voelde ik me meteen op m'n gemak, er straalde een enorme rust van Petra uit"

Mevr. T. Bakker, 66 jaar
Mevr.  J. 24 jaar

"Door het vertrouwen dat Petra mij gegeven heeft ben ik ervan overtuigd dat ik helemaal van mijn eetstoornis af zal komen"

Mevr. J. 24 jaar
Mevr. A. 36 jaar

"Feit is wel dat ik het gevoel heb dat ik goed ben zoals ik ben: Ik mag er zijn!"

Mevr. A. 36 jaar
Mevr. E. 18 jaar

"Praktijk Equilibre is een plek waar ik mezelf mag zijn en ik me vertrouwd voel"

Mevr. E. 18 jaar
Mevr. D. 22 jaar

"Een reis van vele honderden kilometers begint op de punt van iemands voet."

Mevr. D. 22 jaar
Mevr. K. 30 jaar

"Petra heeft mij enorm geholpen, zo dat ik alles nu redelijk een plek hebben kunnen geven"

Mevr. K. 30 jaar
Mevr. R. 23 jaar

"Ik heb tijdens de therapie een andere, eigen kijk op dingen ontwikkeld, waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk"

Mevr. R. 23 jaar
Mevr. Y. 46 jaar

"Ik heb met de therapie meer inzicht gekregen en kan mijzelf beter sturen"

Mevr. Y. 46 jaar
Mevr. M. 34 jaar

"Petra had me door had op momenten dat ik mezelf niet doorhad, daardoor ging ik zelf ook dingen herkennen."

Mevr. M. 34 jaar
Mevr. M. 46 jaar

"Ik ben blij dat ik deze weg bewandeld heb. Ik wil je ook hartelijk danken!"

Mevr. M. 46 jaar